Đồng chí Phạm Minh Ngọc - Bí thư Đảng ủy thăm mô hình mẫu tại HTX Thanh long ruột đỏ Minh Quân

01/09/2021
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. Ngày 31/8/2021. Đồng chí Phạm Minh Ngọc - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Minh Quân đã đến thăm mô hình điểm thanh long ruột đỏ xã Minh Quân của hộ ông Nguyễn Ngọc Luyện thôn Đức Quân. với quy mô 200 trụ năm đầu tiên cho thu hoạch đã cho năng xuất 700kg quả thương phâm, nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật sản phẩn quả thanh lonmg hộ ông Luyện đã được cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Yên Bái hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Đây là tín hiệu tích cực cho đầu ra sản phâm thanh long ruột đỏ - HTX Thanh long ruột đỏ Minh Quân
 

Tin tức liên quan khác